SOFTTEHNICA S.R.L. în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești implementează în perioada 7 Septembrie 2020 – 6 Septembrie 2022 proiectul cu titlul ”STUDENȚI MAI BINE PREGATIȚI PENTRU VIITOR (UPG PLOIEȘTI)” – cod MySMIS 132976, finanțat în baza Contractului de finanțare nr. POCU/626/6/13/132976.
Valoarea totală a proiectului este de 4.741.006,42 lei, din care finanțarea nerambursabilă reprezintă 4.536.324,01 lei, valoarea contribuției europene fiind de 3.874.217,29 lei în timp ce 662.106,72 lei sunt asigurați din bugetul de stat al României.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de competență și a gradului de angajabilitate al studenților, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv, prin crearea și consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat precum și prin participarea studenților la stagii de practică și la activități de integrare și adaptare la piața muncii.
Grupul țintă al proiectului este compus din 322 studenți înscriși la programele de master sau licență ale Facultații de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești, care vor beneficia de un pachet integrat de servicii: informare, consiliere și orientare profesională, stagii de practică la angajatori, activități de tip întreprindere simulată, workshop-uri de antreprenoriat. În urma finalizării proiectului se vor obține următoarele rezultate: 322 studenți consiliați și participanți la stagii de practică, 161 subvenții și 256 premii acordate studenților, 16 workshop-uri de antreprenoriat – întreprinderi simulate organizate, 10 acorduri de parteneriat semnate, un laborator modern amenajat în cadrul universității.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:
SOFTTEHNICA S.R.L
Manager de proiect: Cristina Ițcuș
E-mail: upg@practica-studenti.ro
https://upg.practica-studenti.ro