Cine poate participa in cadrul concursului: Studentii Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti – Facultatea de Stiinte Economice care sunt inscrisi in grupul tinta al proiectului ”Studenti mai bine pregatiti pentru viitor (UPG Ploiesti)” si au participat la workshop-urile de dezvoltare competente antreprenoriale prin intreprindere simulata, respectiv 199 de studenti din care 147 la licenta si 52 la master. Lista cu numele studentilor eligibili este anexata.

Perioada de depunere a planurilor de afaceri

  • Pentru studentii de la master: pana la data de 30 Iunie 2021
  • Pentru studentii de la licenta: pana la data de 15 iulie 2021

Premiile acordate

  • Pentru studentii de la master: 10 premii in valoare de 1.100 lei fiecare
  • Pentru studentii de la licenta: 30 premii in valoare de 1.100 lei fiecare

Planul de afaceri

Planul de afaceri trebuie sa respecte modelul anexat si se va transmite la adresa de e-mail upg@practica-studenti.ro in termenul anuntat.

Planul de afaceri vizeaza infiintarea unui start-up (firma sau organizatie non-guvernamentala) pentru care studentul intentioneaza sa obtina o finantare nerambursabila.

Modalitate de evaluare si acordare a premiilor

Evaluarea se va realiza de catre profesorii coordonatori din cadrul UPG implicati in proiect conform grilei de evaluare anexate.

Fiecare plan de afaceri va fi evaluat de trei profesori coordonatori stiinte economice din cadrul proiectului, punctajul final fiind media aritmetica a punctajelor primite de la cei trei profesori evaluatori. Punctajul maxim care poate fi obtinut este 100 de puncte.

Dupa finalizarea evaluarii planurilor de afaceri inscrise in concurs se va face un clasament al acestora, separat pentru master si pentru licenta. Vor fi premiati studentii care vor obtine minim 80 de puncte, in limita numarului de premii mentionate anterior. In cazul in care in urma finalizarii concursului pentru master vor ramane premii nedistribuite, numarul de premii de la licenta se va suplimenta cu acest numar. In cazul in care in urma finalizarii concursului pentru studentii de la licenta vor ramane premii nedistribuite, acestea se vor reporta pentru anul universitar 2021-2022.

Rezultatele concursului vor fi publicate pe site-ul proiectului.

Succes tuturor participantilor!