Studenti mai bine pregatiti pentru viitor (UPG Ploiesti)
Ce inseamna studenti
mai bine pregatiti
pentru viitor?
Studenti mai bine pregatiti pentru viitor este un proiect derulat de către SoftTehnica SRL și Universitatea "Petrol-Gaze” din Ploiești. DESPRE PROIECT INFORMAȚII UTILE
image

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea nivelului de competenta si a gradului de angajabilitate a studentilor, in special in sectoarele economice cu potential competitiv, prin crearea si consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat precum si prin participarea studentilor la stagii de practica şi la activitati integrare de adaptare la piata muncii.

image

322 studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viață active

image

235 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant

image

129 stundeți care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant

image

38 Studenţi care urmează cursuri de formare la încetarea calităţii de participant

image

4.741.006,42 lei valoarea totală a proiectului Studenți mai bine pregătiți pentru viitor

image

24 luni perioada de implementare a proiectului Studenti mai bine pregatiti pentru viitor

Informații și documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă

Pasul 1 – Completarea Formularului de preselecție a grupului țintă pe care îl găsești mai jos

Pasul 2 – Transmiterea dosarului de grup țintă

+ Copie a actului de identitate
image

Selecția participanților

Selecția participanților în grupul țintă se va face în ordinea validării dosarului de candidatură, în limita locurilor disponibile pentru fiecare categorie de grup țintă.
Vor fi selectați 322 de studenți, astfel încât să se îndeplinească condițiile de mai jos:

225

persoane vor fi studenți ISCED 6 (licență) pentru domeniul științelor economice

95

persoane vor fi studenți ISCED 7 (master) pentru științe economice
image

Validarea candidaților

Procesul de validare al unui dosar de candidatură va trece prin următoarele etape:

image
Înscrierea candidatului, transmiterea formularelor de înscriere și documentele suport necesare validării candidaturii
image
Experții de grup țintă analizează dosarele depuse on-line, cât și fizic, și transmit către candidați solicitări de completări sau clarificări, dacă este cazul
image
Experții de grup țintă aprobă dosarele în momentul în care acestea sunt considerate complete și că îndeplinesc criteriile de eligibilitate (vezi aici criteriile de eligibilitate). În cazul în care nu mai sunt locuri disponibile pentru categoria respectivă candidatul va fi anunțat că dosarul său este aprobat, dar că a fost înscris în lista de rezerve (primele 20 de persoane)
image
Lista locurilor disponibile pe fiecare categorie va fi actualizată săptămânal și va fi disponibilă în cadrul platformei on-line
image
Candidații validați ca participanți în grupul țintă vor fi contactați mai departe pentru participarea la programele proiectului