Informații și documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă

Pasul 1 – Completarea Formularului de preselecție  a grupului țintă pe care îl găsești mai jos

Pasul 2 – Transmiterea dosarului de grup țintă

+ Copie a actului de identitate

CRITERII DE ELIGIBILITATE

1

Este student de nivel ISCED 6 (Licență) sau ISCED 7 (master) la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiești

2

Are domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, în mediul urban sau mediul rural

3

Este disponibil sa participe la activitatile proiectului (servicii de consiliere si orientare profesionala, stagii de practica etc.)

4

Nu beneficiaza de finantare / dubla finantare prin alte proiecte finantate prin POCU 6.13, in momentul inscrierii.

5

Este dispus sa completeze si sa semneze angajamentul de disponibilitate fata de activitatile proiectului. Are disponibilitatea de a participa la programele proiectului.