Rezultate evaluare studenti participanti la workshop-urile realizate in cadrul proiectului – Grupele 4 si 5

In urma finalizarii workshop-urilor pentru formarea de competente antreprenoriale prin intreprindere simulata organizate in cadrul proiectului, a fost stabilit clasamentul pentru grupele 4 si 5 derulate in perioada 13 – 20 februarie 2021.

Evaluarea studentilor participanti la workshop a fost facuta pe baza urmatoarelor criterii:

 • Competentele antreprenoriale dovedite in perioada participarii la workshop, pondere 30%, punctaj acordat de catre expertii cheie formare din partea prestatorului
 • Lucrul cu simulatorul de grup, pondere 30%, punctaj acordat de catre expertii cheie formare din partea prestatorului
 • Implicarea in activitatile derulate in perioada workshop-ului, pondere 40%, punctaj acordat de catre profesorii coordonatori din patea UPG

Studentii premianti sunt rugati sa completeze si sa semneze cererea pentru plata premiului si sa o transmita prin e-mail la adresa upg@practica-studenti.ro pe modelul anexat, insotita de un extras de cont sau captura de ecran de pe aplicatia de mobile banking in care pot fi verificate datele, respectiv numele si contul.

Plata premiilor se va face NUMAI prin transfer bancar in contul PERSONAL IN LEI al participantului. Nu se pot face plati in numerar, plati in conturi in valuata, sau in contul bancar al unei alte persoane.

Valoarea premiilor acordate pentru participarea in cadrul workshop-urilor este:

 • Premiul 1 – 1100 lei
 • Premiul 2 – 880 lei
 • Premiul 3 – 660 lei

Studentii inscrisi in proiect pot beneficia de alte premii in cadrul Etapei II – Participarea in cadrul simulatorului individual in cadrul etapei III – Concus de planuri de afaceri cu accent pe inovare sociala. Pentru aceste etape studentii au primit sau vor primi informatii in cadrul workshop-urilor. Demararea acestor etape va fi publicata pe pagina de internet a proiectului, pe pagina de facebook, si studentii vor fi informati si  prin e-mail.

In plus, studentii pot beneficia de premii in urma stagiilor de practica derulate la angajatori in functie de implicarea lor in activitate.

Felicitari studentilor premianti si succes urmatoarelor grupe!

Citește mai mult

INVITAŢIE PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE Servicii de întreținere sistem informatic în cadrul proiectului ”Studenti mai bine pregatiti pentru viitor (UPG Ploiesti)”, cod SMIS 132976

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132976 pentru implementarea proiectului Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)cod SMIS 132976, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa Servicii de întreținere sistem informatic în cadrul proiectului ”Studenti mai bine pregatiti pentru viitor (UPG Ploiesti), cod SMIS 132976

Termen limita primire oferte: 26.02.2021 ora 12

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

Rezultate evaluare studenti participanti la workshop-urile realizate in cadrul proiectului

In urma finalizarii workshop-urilor pentru formarea de competente antreprenoriale prin intreprindere simulata organizate in cadrul proiectului, a fost stabilit clasamentul pentru grupele 1 si 2 desfasurate in perioada 23-24 ianuarie 2021 si pentru grupa 3 desfasurata in perioada 30 ianuarie – 6 februarie 2021.

Evaluarea studentilor participanti la workshop a fost facuta pe baza urmatoarelor criterii:

 • Competentele antreprenoriale dovedite in perioada participarii la workshop, pondere 30%, punctaj acordat de catre expertii cheie formare din partea prestatorului
 • Lucrul cu simulatorul de grup, pondere 30%, punctaj acordat de catre expertii cheie formare din partea prestatorului
 • Implicarea in activitatile derulate in perioada workshop-ului, pondere 40%, punctaj acordat de catre profesorii coordonatori din patea UPG

Studentii premianti sunt rugati sa completeze si sa semneze cererea pentru plata premiului si sa o transmita prin e-mail la adresa upg@practica-studenti.ro pe modelul anexat, insotita de un extras de cont sau captura de ecran de pe aplicatia de mobile banking in care pot fi verificate datele, respectiv numele si contul.

Plata premiilor se va face NUMAI prin transfer bancar in contul PERSONAL IN LEI al participantului. Nu se pot face plati in numerar, plati in conturi in valuata, sau in contul bancar al unei alte persoane. Plata se va face in cel mai scurt timp posibil de la transmiterea cererilor, in functie de disponibilitatile banesti existente la momentul cererii in contul de prefinantare al liderului de parteneriat sau prin cerere de plata in cazul in care sumele nu sunt disponibile in cont, estimativ 60 de zile de la transmiterea cererii.

Valoarea premiilor acordate pentru participarea in cadrul workshop-urilor este:

 • Premiul 1 – 1100 lei
 • Premiul 2 – 880 lei
 • Premiul 3 – 660 lei

Studentii inscrisi in proiect pot beneficia de alte premii in cadrul Etapei II – Participarea in cadrul simulatorului individual in cadrul etapei III – Concus de planuri de afaceri cu accent pe inovare sociala. Pentru aceste etape studentii au primit sau vor primi informatii in cadrul workshop-urilor. Demararea acestor etape va fi publicata pe pagina de internet a proiectului, pe pagina de facebook, si studentii vor fi informati si  prin e-mail.

In plus, studentii pot beneficia de premii in urma stagiilor de practica derulate la angajatori in functie de implicarea lor in activitate.

Felicitari studentilor premianti si succes urmatoarelor grupe!

Citește mai mult

Invitaţie pentru depunere ofertă în vederea achizitiei de Servicii leasing operațional autoturism in cadrul proiectului ”studenți mai bine pregătiți pentru viitor (upg ploiești)” cod smis 132976

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132976 pentru implementarea proiectului Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)cod SMIS 132976, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa de Servicii leasing operațional autoturism in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod SMIS 132976

Termen limita primire oferte: 18.01.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

Invitaţie pentru depunere ofertă în vederea achizitiei de Produse informative si de promovare – kitul cursantului in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod smis 132976

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132976 pentru implementarea proiectului Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)cod SMIS 132976, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa de Produse informative si de promovare – Kitul cursantului in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod SMIS 132976

Termen limita primire oferte: 11.01.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

INVITAȚIE PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE Servicii pentru evenimente de promovare, premiere și organizare a târgurilor de locuri de muncă in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod SMIS 132976

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132976 pentru implementarea proiectului Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)cod SMIS 132976, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru Servicii pentru evenimente de promovare, premiere și organizare a targurilor de locuri de muncă in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod SMIS 132976

Termen limita primire oferte: 20.10.2020 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

 STUDENȚI MAI BINE PREGATIȚI PENTRU VIITOR (UPG PLOIEȘTI)

SOFTTEHNICA S.R.L. în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești implementează în perioada 7 Septembrie 2020 – 6 Septembrie 2022 proiectul cu titlul ”STUDENȚI MAI BINE PREGATIȚI PENTRU VIITOR (UPG PLOIEȘTI)” – cod MySMIS 132976, finanțat în baza Contractului de finanțare nr. POCU/626/6/13/132976.
Valoarea totală a proiectului este de 4.741.006,42 lei, din care finanțarea nerambursabilă reprezintă 4.536.324,01 lei, valoarea contribuției europene fiind de 3.874.217,29 lei în timp ce 662.106,72 lei sunt asigurați din bugetul de stat al României.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de competență și a gradului de angajabilitate al studenților, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv, prin crearea și consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat precum și prin participarea studenților la stagii de practică și la activități de integrare și adaptare la piața muncii.
Grupul țintă al proiectului este compus din 322 studenți înscriși la programele de master sau licență ale Facultații de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești, care vor beneficia de un pachet integrat de servicii: informare, consiliere și orientare profesională, stagii de practică la angajatori, activități de tip întreprindere simulată, workshop-uri de antreprenoriat. În urma finalizării proiectului se vor obține următoarele rezultate: 322 studenți consiliați și participanți la stagii de practică, 161 subvenții și 256 premii acordate studenților, 16 workshop-uri de antreprenoriat – întreprinderi simulate organizate, 10 acorduri de parteneriat semnate, un laborator modern amenajat în cadrul universității.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:
SOFTTEHNICA S.R.L
Manager de proiect: Cristina Ițcuș
E-mail: upg@practica-studenti.ro
https://upg.practica-studenti.ro

Citește mai mult