Proiectul ”Studenti mai bine pregatiti pentru viitor (UPG Ploiesti)” Cod SMIS: 132976 este un proiect derulat de către SoftTehnica SRL, în calitate de lider al parteneriatului și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești în calitate de Partener 1.

image

Obiectivul proiectului

image

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de competență si a gradului de angajabilitate a studenților, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv, prin crearea și consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat precum și prin participarea studenților la stagii de practică și la activități de integrare și adaptare la piața muncii.

image

Obiective specifice

image
Încheierea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă
Sprijinirea participării unui număr de 322 studenți la stagii de practica, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv
Sprijinirea studenților pentru adaptarea la piața forței de muncă și pentru creșterea spiritului antreprenorial prin participarea la sesiuni de consiliere și orientare profesională.
Amenajarea unui laborator modern pentru desfășurarea workshop-urilor pentru creșterea competențelor antreprenoriale și pentru testarea cunoștințelor acestora, precum și desfășurarea a 16 workshop-uri de competențe antreprenoriale prin întreprinderi simulate.

Cuantificarea Proiectului

image
322 studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă prin intermediul unui pachet integrat de servicii: informare și consiliere, stagii de practică la angajatori, activități de tip întreprindere simulată, workshop-uri
40 studenți din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă
129 studenți care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant
235 studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
38 studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
se vor organiza 4 evenimente, câte 2 în fiecare an universitar pentru premierea studenților cu componenta de târg locuri de muncă
Valoarea totală a proiectului – 4.741.006,42 lei
24 luni perioada de implementare a proiectului

Parteneri