Cine poate participa in cadrul concursului: Studentii Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti – Facultatea de Stiinte Economice care sunt inscrisi in grupul tinta al proiectului ”Studenti mai bine pregatiti pentru viitor (UPG Ploiesti)” si nu au participat la concursul similar organizat in anul universitar 2020-2021.

Perioada de depunere a planurilor de afaceri: pana la data de 15.04.2022

Premiile acordate:  45 de premii in valoare de 1.100 lei fiecare

Planul de afaceri

Planul de afaceri trebuie sa respecte modelul anexat si se va transmite la adresa de e-mail upg@practica-studenti.ro in termenul anuntat.

Planul de afaceri vizeaza infiintarea unui start-up (firma sau organizatie non-guvernamentala) pentru care studentul intentioneaza sa obtina o finantare nerambursabila. Planul de afaceri se va intocmi pe modelul anexat.

Modalitate de evaluare si acordare a premiilor

Evaluarea se va realiza de catre profesorii coordonatori din cadrul UPG implicati in proiect conform grilei de evaluare anexate.

Fiecare plan de afaceri va fi evaluat de trei profesori coordonatori stiinte economice din cadrul proiectului, punctajul final fiind media aritmetica a punctajelor primite de la cei trei profesori evaluatori. Punctajul maxim care poate fi obtinut este 100 de puncte.

Dupa finalizarea evaluarii planurilor de afaceri inscrise in concurs se va face un clasament al acestora, separat pentru master si pentru licenta. Vor fi premiati studentii care vor obtine minim 80 de puncte, in limita numarului de premii mentionate anterior.

Rezultatele concursului vor fi publicate pe site-ul proiectului.

Succes tuturor participantilor!