I N V I T A Ţ I E PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE Pachet materiale pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod SMIS 132976

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132976 pentru implementarea proiectului Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)cod SMIS 132976, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa de Pachet materiale pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod SMIS 132976

Termen limita primire oferte: 29.04.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

INVITAŢIE PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE Servicii de întreținere sistem informatic în cadrul proiectului ”Studenti mai bine pregatiti pentru viitor (UPG Ploiesti)”, cod SMIS 132976

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132976 pentru implementarea proiectului Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)cod SMIS 132976, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa Servicii de întreținere sistem informatic în cadrul proiectului ”Studenti mai bine pregatiti pentru viitor (UPG Ploiesti), cod SMIS 132976

Termen limita primire oferte: 26.02.2021 ora 12

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

Invitaţie pentru depunere ofertă în vederea achizitiei de Servicii leasing operațional autoturism in cadrul proiectului ”studenți mai bine pregătiți pentru viitor (upg ploiești)” cod smis 132976

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132976 pentru implementarea proiectului Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)cod SMIS 132976, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa de Servicii leasing operațional autoturism in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod SMIS 132976

Termen limita primire oferte: 18.01.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

Invitaţie pentru depunere ofertă în vederea achizitiei de Produse informative si de promovare – kitul cursantului in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod smis 132976

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132976 pentru implementarea proiectului Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)cod SMIS 132976, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru achizitia directa de Produse informative si de promovare – Kitul cursantului in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod SMIS 132976

Termen limita primire oferte: 11.01.2021 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult

INVITAȚIE PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE Servicii pentru evenimente de promovare, premiere și organizare a târgurilor de locuri de muncă in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod SMIS 132976

Autoritatea contractanta SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în Targu Jiu, Calea Severinului nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 8, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare POCU/626/6/13/132976 pentru implementarea proiectului Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)cod SMIS 132976, proiect finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru Servicii pentru evenimente de promovare, premiere și organizare a targurilor de locuri de muncă in cadrul proiectului ”Studenți mai bine pregătiți pentru viitor (UPG Ploiești)” cod SMIS 132976

Termen limita primire oferte: 20.10.2020 ora 16.00

Detalii se regasesc in documentatia anexata.

Citește mai mult